Nguy cơ Mùa 1

#31 | Triết lý khai phóng con người giúp PNJ giữ vững vị thế đứng đầu

“Từ lúc sáng lập thương hiệu, người PNJ đã có gen chiến đấu, luôn luôn đổi mới chứ không đợi đến lúc bắt đầu mất nhịp rồi mới đổi mới. PNJ luôn đổi mới trong vị thế của người dẫn đầu”, CEO PNJ nói.

 

S-World 2022. All Rights Reserved Điều khoản sử dụng