điều khoản sử dụng

1/ Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể ghé thăm và duyệt Website của chúng tôi bình thường mà không tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn mua hàng, bạn cần phải đăng ký: (a) họ và tên của bạn, (b) số điện thoại, (c) địa chỉ thư điện tử, (d) mật khẩu, (e) ngày sinh; (f) địa chỉ nơi cư trú với Website.

Mục đích thu nhập thông tin là để chúng tôi có cơ sở để xác nhận đơn hàng của quý vị.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

– Cung cấp thông tin quảng bá, khuyến mãi.

– Xác nhận đặt hàng hoặc các dịch vụ Quý khách yêu cầu.

– Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

– Thông tin sẽ được lưu trữ từ khi khách hàng cung cấp trên hệ thống của https://s-worldmedia.com và không bị mất đi ( lưu trữ vĩnh viễn).

4/ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi cam kết không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu thông tin của Quý khách cho một bên thứ 3 nào khác. Ngoại trừ các trường hợp sau:

– Các đối tác vận chuyển, truyền thông và xử lý thông tin.

– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với yêu cầu cụ thể.

Khi nhận thông tin từ khách hàng cung cấp, chúng tôi đảm bảo an toàn và bảo mật toàn bộ thông tin bằng các công cụ và giải pháp bảo mật tốt nhất.

5/ Thay đổi thông tin

Nếu Quý khách hàng muốn:

– Từ chối việc nhận bất kỳ thông tin khuyến mại, quảng cáo, email, bản tin, tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại và thư.

– Chỉnh sửa, thay đổi thông tin cá nhân

S-World 2022. All Rights Reserved Điều khoản sử dụng