Tuyển dụng

CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
CÙNG S-WORLD
Nhân những giá trị kết nối và sáng tạo giá trị mới khác biệt từ truyền thông.
Previous slide
Next slide

Vì sao chọn S-World?

Con người là trọng tâm

S-World kết nối những con người cùng tầm nhìn để nhân giá trị kết nối và kiến tạo giá trị mới khác biệt tại thị trường truyền thông Việt Nam và xa hơn là vươn ra “thế giới”.

Văn hoá công ty truyền cảm hứng

S-World chú trọng xây dựng nền tảng từ những ý tưởng giá trị. Từ đó tạo nên những đột phá trong quá trình sáng tạo, với tốc độ đi cùng với chất lượng trong từng sản phẩm.

Môi trường xanh & sáng tạo

S-World xây dựng không gian làm việc “xanh” và sáng tạo, từ đó tạo nguồn cảm hứng để các thành viên tạo nên những giá trị truyền thông khác biệt.

Vị trí tuyển dụng

Nội dung & Sản xuất

Marketing & Truyền Thông

nhân sự

Kinh Doanh

#lifeatsworld

Quy trình phỏng vấn

S-World 2022. All Rights Reserved Điều khoản sử dụng